Locatie van ons bedrijf

   


Leveringsvoorwaarden
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden S.Z.S.. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank  te Utrecht in mei 2001 onder nummer 140/2001, laatstelijk gewijzigd in januari 2012.